Darul Haq

Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban

Sumber : Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah Udhhiyyah tidak sah kecuali bila yang disembelih adalah unta atau sapi atau kambing, berdasarkan Firman Allah [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]D[/Islamic], “Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah dirizkikan …

Home
Akun
Order
Chat
Cari