Darul Haq

Pesan Pesan Emas

Rp30.000

 • Judul Asli: Mukhtashar Al-Fawa’id, merupakan intisari dari kitab al-Fawa’d Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
 • Judul edisi Terjemah: Pesan Pesan Emas Untuk Menggapai Kesempurnaan Agamadan Kebahagian Dunia dan Akhirat
 • Penulis: Dr. Ahmad bin Utsman al-Mazyad
 • Jumlah Hlm.: viii + 152 Hlm.
Telah Dilihat 396 Pengunjung

Buku ini berisi pesan-pesan emas seorang ulama dan imam agung, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, untuk segenap kaum Muslimin, sebagai bekal meraih kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Dalam buku ini, Anda dapat mengkaji intisari uraian:

 1. Agar kita mendapatkan manfaat maksimal dari membaca al-Qur`an.
 2. Sebab-sebab kebahagiaan.
 3. Bagaimana Anda mengenal Allah dengan baik.
 4. Mencermati pesan-pesan agung al-Qur`an.
 5. Hakikat dunia.
 6. Perkara yang paling aneh.
 7. Sebab-sebab yang menjatuhkan dalam keharaman.
 8. Di antara faidah tauhid.
 9. Kenikmatan yang paling lezat.
 10. Bagaimana menyatukan antara takwa dengan akhlak yang baik.
 11. Jalan menuju Allah.
 12. Bagaimana menggapai maslahat dunia dan akhirat.
 13. Orang yang paling banyak meraih hidayah.
 14. Cita-cita yang paling tinggi.
 15. Hakikat ulama su`.
 16. Pokok-pokok kemaksiatan.
 17. Kosongkan jiwamu untuk akhirat.
 18. Kejahilan yang paling parah.
 19. Bagaimana memenuhi seruan Allah dan RasulNya.
 20. Yang paling bermanfaat adalah menundukkan hawa nafsu.
 21. Kerusakan lebih mengutamakan dunia.
 22. Hasil usaha jiwa yang paling utama.
 23. Iman, antara klaim dengan hakikat.
 24. Jalan orang Mukmin dan jalan orang durjana.
 25. Kesia-siaan yang paling besar.
 26. Orang yang paling dicintai oleh Allah.
 27. Macam-macam Zuhud.
 28. Antara Dzikir dengan Syukur.
 29. Sebab hidayah dan sebab kesesatan.
 30. Jangan sekali-kali berbohong.
 31. Mudarat memperturutkan syahwat.
 32. Pokok-pokok akhlak yang tercela.
 33. Yang dapat mendorong hati menjadi ikhlas.
 34. Manusia yang meraih nikmat paling sempurna.
 35. Kebutuhan manusia kepada Rasulullah a.
 36. Pokok-pokok kekafiran itu ada empat.
 37. Kezhaliman yang paling besar.
 38. Pintu masuk setan kepada manusia.
 39. Berpikir yang paling bermanfaat.
 40. Keadaan kita di dalam Shalat.
 41. Beda antara kenikmatan dunia dengan akhirat.
 42. Bersegeralah kembali kepada Allah.

Semua pesan ini bagaikan serpihan-serpihan mutiara yang akan sangat indah bila bersatu di dalam hati dan pribadi seorang Muslim, yang dengannya dia dapat meraih banyak kebaikan, insya Allah. Silahkan Anda mengkaji semua ini secara gamblang dan simpel dalam buku ini.

Home
Akun
Order
Chat
Cari