Darul Haq

Syarah Ushul Tsalasah

Rp45.000

  • Judul Asli: Syarhu al-Ushul Tsalasah
  • Judul: Ulasan Tuntas Tentang 3 Prinsip Pokok; Siapa Rabbmu, Apa Agamamu, Siapa Nabimu
  • Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
  • Jumlah Hlm.: x+286 hal.
  • Ukuran Buku: 14.5 x 20.5 cm.
Telah Dilihat 885 Pengunjung

Di antara sebab keselamatan anda di akhirat adalah keyakinan anda yang benar tentang tiga prinsip pokok, Siapa Tuhanmu? Apa Agamamu? Dan siapa Nabimu? Ketiga hal ini merupakan masalah besar yang penting dan mendesak untuk anda ketahui. Karena, selepas anda dikuburkan, datang dua malaikat yang menanyakan tentang ketiga hal tersebut kepada anda.

Buku ini menjelaskan ketiga masalah tersebut secara gamblang. Sengaja ditulis untuk menjabarkan secara sistematis, ringkas dan padat.

Kitab al-Ushul ats-Tsalatsah, karya Syaikh Muhammad at-Tamimi Rahimahullah yang terjemahannya telah banyak beredar di Indonesia. Diuraikan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh seorang ulama besar yang dikenal luas di dunia Islam, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Rahimahullah.

Insya Allah dengan membaca buku ini, anda akan semakin memantapkan bekal anda menghadapi hidup sesudah mati.

Home
Akun
Order
Chat
Cari