Darul Haq

Sehari Di Kediaman Rasulullah

Rp25.000

  • Judul: Sehari di Kediaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
  • Penulis: Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim
  • Jumlah Hlm.: x+126 hlm.
  • Ukuran: 12,5 x 17,5 cm.
Telah Dilihat 539 Pengunjung

Mayoritas kaum Muslimin pada hari ini terjebak di antara dua sikap yang kontradiktif terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Ada yang berlebih-lebihan terhadap beliau hingga terseret ke dalam perbuatan syirik, seperti memohon kepada beliau atau beristighatsah kepadanya, dan ada pula yang memandang remeh kedudukan beliau selaku utusan Allah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, hingga ia berani melanggar petunjuk beliau, tidak meneladani sirah beliau, dan tidak pula menjadikannya sebagai pelita kehidupan dan rambu perjalanan.

Kehidupan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah kehidupan yang penuh teladan, acuan dakwah, sekaligus sebagai pedoman hidup. Beliau adalah teladan dalam ketaatan, teladan dalam beribadah dan berakhlak yang mulia, dan teladan dalam bermuamalah yang baik serta dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan.

Lembaran-lembaran yang terbilang sedikit dalam buku ini, adalah salah satu upaya memperkenalkan biografi dan seluk beluk kehidupan Rasulullah¬† Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan metode yang ringkas dan praktis. Selamat membaca!!!

Home
Akun
Order
Chat
Cari