Darul Haq

Kisah – Kisah Nyata

Rp30.000

  • Judul: Kisah – Kisah Nyata; Tentang Nabi, Rasul, Sahabat, Tabi’in, Orang-orang Dahulu & Sekarang. Meninggalkan yang Haram Karena Allah, Mendapatkan yang Lebih Baik.
  • Penulis: Ibrahim bin Abdullah al-Hazimi
  • Jumlah Hlm.: xiv + 166 hlm.
  • Ukuran buku: 12,5 x 17,5 cm.
Telah Dilihat 297 Pengunjung

Sungguh merupakan sunnatullah bahwa barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah E, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kisah-kisah yang tercantum dalam buku ini merupakan bukti nyata atas semua itu.

Buku ini berisi 34 kisah yang sangat menyentuh hati, kisah tentang orang-orang yang merasakan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah  E, merasa takut kepada Allah dan siksaNya, menyadari akan datangnya hari di mana mereka akan menghadap kepada Allah  E, hari di mana harta dan anak-anak tiada gunanya lagi.

Di dalamnya terkandung kisah tentang mereka yang rela meninggalkan hawa nafsu dan kenikmatan dunia, demi menggapai keridhaan Rabb mereka.

Kelebihan buku ini:

Pertama, kisah-kisah yang tercantum di dalamnya adalah kisah-kisah nyata, dan bukan fiktif, yang diambil dari kisah orang-orang pilihan dari berbagai zaman, baik para nabi, sahabat, tabi’in, dan orang-orang setelah mereka, hingga zaman kita sekarang ini; sehingga bisa diteladani dan diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata.

Kedua, jalur periwayatan kisah-kisah dalam buku ini berasal dari jalur yang terpercaya, sehingga Anda tidak perlu ragu akan keabsahannya. Kisah-kisah dalam buku ini adalah petuah dan motivasi agar kita mudah meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah  E, dan lebih mengutamakan keridhaanNya daripada hawa nafsu dan kenikmatan duniawi yang semu dan fana.

Home
Akun
Order
Chat
Cari