Darul Haq

Kiat-kiat Meraih Petunjuk Al-Quran

Rp9.000

  • Judul: Kiat-Kiat Meraih Petunjuk Al Qur’an dan Faktor-faktor Penghalangnya
  • Penulis: Dr. Ahmad bin Abdurrahman al-Qadhi
  • Ukuran buku: 10 x 14,5 cm. (Buku Saku)
  • Jumlah Hlm.: vi+ 84 Hal.
Telah Dilihat 390 Pengunjung

Kendala sukar menghafal al-Qur`an,  atau hafalan cepat hilang, atau hafal al-Qur`an namun tidak bisa memahami maknanya, atau hafal tetapi tidak merasuk ke dalam hati, bersumber pada dua poros; salah dalam mempraktikkan tahapannya dan terhalang dari petunjuk al-Qur`an.

Tahapan yang diajarkan oleh Rasulullah z kepada para sahabat adalah metode terbaik dalam menghafal al-Qur`an. Tidak ada metode yang lebih baik daripada metode ini. Jadi metode apa pun yang dikembangkan pada masa sekarang, maka hendaklah mengacu pada metode Rasulullah z.

Secara ringkas, tahapan meraih petunjuk al-Qur`an adalah; pertama, membaca, menyimak, dan menghafal al-Qur`an; kedua, mempelajari, menadaburi, dan menafakuri al-Qur`an; ketiga, membaca al-Qur`an pada shalat malam; keempat, mengamalkan kandungan al-Qur`an.

Tetapi tahapan ini akan sia-sia jika terhalang oleh kekafiran, kemaksiatan, amalan bid’ah, rizki haram, dan lainnya. Camkanlah Firman Allah E, “Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 2).

Home
Akun
Order
Chat
Cari