Darul Haq

Adab Pengajar & Penghafal al-Qur’an

Rp22.000

  • Judul: Adab Pengajar & penghafal al-Qur’an
  • Penulis: Imam Muhammad bin al-Husain al-Jurri
  • Jumlah Hlm.:  xxiv+104 Hlm.
  • Ukuran buku: 12.5 x 17,5 cm.
Telah Dilihat 429 Pengunjung

Al-Qur`an adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang di dalamnya terkandung hidayah dari kesesatan, cahaya yang menerangi dalam kegelapan, petunjuk dalam mengarungi kehidupan, penyembuh dari segala macam penyakit yang bersemayam di dada, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita membaca, menghafal, dan mengkaji al-Qur`an, serta mengamalkan kandungannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain.

Para pelajar, pengajar, dan penghafal al-Qur`an harus berkarakter berbeda dari orang lain, ada adab-adab dan akhlak-akhlak yang patut dijaga oleh mereka. Hal-hal yang berkaitan dengan itu bisa Anda baca dalam buku ini, di antaranya: Keutamaan para penghafal al-Qur`an, orang yang belajar al-Qur`an, dan pengajar al-Qur`an; akhlak apa saja yang harus mereka miliki; dan adab-adab apa saja yang harus dipegang oleh orang yang membaca al-Qur`an; serta pembahasan lainnya.

Buku ini diintisarikan dari karya seorang ulama ahli fikih madzhab Syafi’i dan ahli hadits, Imam al-Ajurri (w. 360 H). Semoga buku ini dapat menambah khazanah keilmuan, Khususnya bagi para pelajar, pengajar, danpenghafal al-Qur`an.

Home
Akun
Order
Chat
Cari