Darul Haq

Adab Pengajar & Penghafal al-Qur’an

Rp19.000

  • Judul: Adab Pengajar & penghafal al-Qur’an
  • Penulis: Imam Muhammad bin al-Husain al-Jurri
  • Jumlah Hlm.:  xxiv+104 Hlm.
  • Ukuran buku: 12.5 x 17,5 cm.
Telah Dilihat 201 Pengunjung

Al-Qur`an adalah Firman Allah E yang di dalamnya terkandung hidayah dari kesesatan, cahaya yang menerangi dalam kegelapan, petunjuk dalam mengarungi kehidupan, penyembuh dari segala macam penyakit yang bersemayam di dada, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita membaca, menghafal, dan mengkaji al-Qur`an, serta mengamalkan kandungannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain.

Para pelajar, pengajar, dan penghafal al-Qur`an harus berkarakter berbeda dari orang lain, ada adab-adab dan akhlak-akhlak yang patut dijaga oleh mereka. Hal-hal yang berkaitan dengan itu bisa Anda baca dalam buku ini, di antaranya: Keutamaan para penghafal al-Qur`an, orang yang belajar al-Qur`an, dan pengajar al-Qur`an; akhlak apa saja yang harus mereka miliki; dan adab-adab apa saja yang harus dipegang oleh orang yang membaca al-Qur`an; serta pembahasan lainnya.

Buku ini diintisarikan dari karya seorang ulama ahli fikih madzhab Syafi’i dan ahli hadits, Imam al-Ajurri (w. 360 H). Semoga buku ini dapat menambah khazanah keilmuan, Khususnya bagi para pelajar, pengajar, danpenghafal al-Qur`an.

Home
Akun
Order
Chat
Cari